Imię Mikołaj
Nazwisko Janowski
Okręg Wyborczy Okręg Wyborczy Nr 4 (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski, wysokomazowiecki, białostocki)
Kadencja Kadencja VI
Funkcja Radny Województwa Podlaskiego
Komisje Sejmiku

Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podlaskiego - przewodniczący komisji

Formularz kontaktowy

Podaj wynik działania matematycznego:

Poleć innym: