Imię Adam Wojciech
Nazwisko Sekściński
Okręg Wyborczy
  • Okręg Wyborczy Nr 3 (miasto Łomża, powiaty: łomżyński, kolneński grajewski, zambrowski)
Kadencja
  • Kadencja VII
Funkcja Radny Województwa Podlaskiego, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

* Gwiazdka oznacza pola obowiązkowe

podaj wynik dodawania: 9+5