Imię Jacek
Nazwisko Piorunek
Okręg Wyborczy
  • Okręg Wyborczy Nr 3 (miasto Łomża, powiaty: łomżyński, kolneński grajewski, zambrowski)
Kadencja
  • Kadencja VI
Funkcja Radny Województwa Podlaskiego
Komisje Sejmiku

Komisja Zdrowia Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Statutowo – Regulaminowa Sejmiku Województwa Podlaskiego - wiceprzewodniczący komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Podlaskiego

Formularz kontaktowy

* Gwiazdka oznacza pola obowiązkowe

podaj wynik operacji: 2+2