Imię Justyna Emilia
Nazwisko Żalek
Okręg Wyborczy Okręg Wyborczy Nr 1 (miasto Białystok)
Kadencja Kadencja VI
Funkcja Radna Województwa Podlaskiego
Komisje Sejmiku

Komisja Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Zdrowia Sejmiku Województwa Podlaskiego - wiceprzewodnicząca komisji

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podlaskiego - wiceprzewodnicząca komisji

Formularz kontaktowy

Poleć innym: